Ege Koruge Boruları
Ege Koruge Boru ve Ek Parçaları

Firmamıza gelen talepler üzerine HDPE (yüksek yoğunluklu polietilen) malzemeden mamul çift cidarlı EGEKORUGE BORU ve ek parçaları üretimine yakın zamanda başladı.

Hammaddesi: HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)

Kullanım Sahası:

 • Kanalizasyon hatları
 • Drenaj ve toprak zemin sularını taşıma hatları
 • Yağmur suyu hatları
 • Sanayi ve endüstriyel atık su boruları
 • Evsel atık sularını uzaklaştıma hatlarında kullanılır

  Üretim Aralığı:
  İç çap 150 - 200 - 300 - 400 - 500 mm olarak üretilmi mevcuttur.

  Boru Tipleri:
  Üst yükleme sınıfları (Ring stiffness value) SN4 ve SN8 kN/m2 olmak üzere iki sınıfta üretilmektedir.

  İlgili Standart:
  EN ISO 13476-3'e uygun olarak üretilmektedir.

  Birleştirme Şekilleri :
  Boru ve ek parçalar contalı geçme yöntemiyle birleştirilir.

  Uygulama :
  Kanalizasyon sistemlerinde basınçlı olmayan cazibeli (Serbest) bir akış söz konusudur. Dolayısı ile borular toprak altında dış yüklere maruz kalırlar.Bu nedenle toprak ve trafik yükü gibi dış yüklerin etkisi çok önem kazanır.Bu yükler analiz edilerek boru tipinin seçimi yapılmaktadır. Atık su kanalizasyon sistemlerinde toprak altında yapılan boru uygulamalarında döşeme kurallarına uyulmalıdır.